نندارتونونه

د 2019 اندیښنې جاکارټ

د 2018 INDOWATER

د 2018 INDOWATER

2017 آلمان

د 2017 اندونیزیا سورابایا

د 2019 اندیښنې جاکارټ

WETEX 2018

د CHANGANG CH چین شنګای اوبه